Ps5 สามารถใช้ขุดเหมือง Etherium ได้หรือไม่

เรื่องนี้ได้เป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากเว็บไซต์อัพเดทข้อมูลข่าวสาร Gadget จากประเทศจีน ได้ลงภาพประกอบพร้อมระบุว่า PlayStation 5 ถูกชาวจีนทำการเจาะระบบและใช้โปรแกรมเฉพาะให้ขุดเหมือง Etherium ได้แล้ว จึงทำให้ข่าวนี้ถูกแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมากในโลกออนไลน์ช่องทางต่างๆ และสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ยังไม่มีเครื่อง PlayStation 5 ว่าเครื่องจะยิ่งขาดตลาดและหายากมากขึ้นเพราะจะโดนเหล่านักขุดเหมืองมารุมแย่งซื้อไปทำเงินหวังรวยกันด้วย แต่แน่นอนว่าความจริงนั้นย่อมมีเพียงหนึ่งเดียว เมื่อเรื่องนี้ได้มีการสืบค้นหาข้อเท็จจริงก็ได้มีการพบว่าหากนำ QR Code ในภาพดังกล่าวไปสแกน ก็จะได้ประโยคข้อความที่เขียนว่า […]

Read more →